Översättningar inom arkitektur och samhällsbyggnad

Att exempelvis planera och bygga upp ett helt nytt bostadsområde förutsätter olika kompetenser inom bl.a. landskaps- och byggnadsarkitektur samt samhällsbyggnad. Många projekt av den här typen inleds med tävlingar där bidragen omsorgsfullt presenteras i text och illustrationer. I de fall det rör sig om internationella tävlingar har Comactiva bidragit med översättningar till ett flertal projekt. Även prospekt för enskilda byggnader med specifika krav har översatts av Comactiva.

Comactiva översätter white papers, byggnadsbeskrivningar, ritningar, prospekt och texter om samhällsbyggnad och inredningsarkitektur. Kontakta oss på info (at) comactiva (.) se om du vill veta mer.