Nyheter & Nyhetsbrevet – Anslagstavlan

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev Anslagstavlan, samt andra nyheter från Comactiva. Välj det nyhetsbrev eller den nyhet du vill läsa mer om ute till höger. Comactivas nyhetsbrev – Anslagstavlan – utkommer ungefär fyra gånger per år och innehåller senaste nytt från översättningsbranschen. Med en prenumeration håller du dig uppdaterad! Om du vill ha ett smakprov kan du läsa de senaste nyhetsbreven här på webbplatsen genom att välja dem ute till höger.

Frilansare med målspråk amerikansk engelska sökes

Comactiva-flagga_nya frilansare

Är du en erfaren frilansare inom översättning och/eller korrekturläsning med målspråk amerikansk engelska? Comactiva Language Partner söker nu fler ”language partners” och vi vill gärna höra från dig! För att bli aktuell som översättare till amerikansk engelska för Comactiva ska du vara bosatt i USA och vi ser gärna att du har minst tre års dokumenterad erfarenhet av översättning. Välkommen att kontakta oss på info (at) comactiva (.) se">info (at) comactiva (.) se eller fyll i och skicka in vårt frilansformulär så återkommer vi till dig.

På grund av en ökad efterfrågan letar vi just nu också lite extra efter dig som är frilansande översättare och korrekturläsare från svenska och/eller engelska med målspråken romani och sorani. För mer information, kontakta oss på info (at) comactiva (.) se">info (at) comactiva (.) se eller fyll i och skicka in frilansformuläret.

Comactiva söker frilansare med specialisering
Vi behöver också utöka vårt nätverk med ännu fler duktiga frilansare med dokumenterad specialisering inom life sciences och teknik. Har du utbildning och/eller erfarenhet inom något av dessa områden och har arbetat som frilansöversättare i minst tre år? Anmäl ditt intresse genom att fylla i vårt frilansformulär eller skicka ansökan och cv till info (at) comactiva (.) se">info (at) comactiva (.) se.

 

Nyheter & Nyhetsbrevet – Anslagstavlan

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev Anslagstavlan, samt andra nyheter från Comactiva. Välj det nyhetsbrev eller den nyhet du vill läsa mer om ute till höger. Comactivas nyhetsbrev – Anslagstavlan – utkommer ungefär fyra gånger per år och innehåller senaste nytt från översättningsbranschen. Med en prenumeration håller du dig uppdaterad! Om du vill ha ett smakprov kan du läsa de senaste nyhetsbreven här på webbplatsen genom att välja dem ute till höger.

En kundtidning översätts till sju språk

En av Comactivas kunder gör tre gånger per år en mycket väl genomarbetad kundtidning. Artiklarna skrivs främst på engelska och Comactiva översätter sedan tidningen till svenska, tyska, franska, spanska, polska, kinesiska och japanska. Detta är ett omfattande projekt som löper över ca två månader. Det involverar kunden, deras kommunikationsbyrå, Comactiva, lokala marknader och tryckeri. Därför finns det en mycket detaljerad produktionsplan med hålltider för alla inblandade.

Kreativitet och tekniskt kunnande

För denna kundtidning har Comactiva genom sin ISO-certifierade urvalsprocess handplockat rätt översättare. Kundtidningens innehåll kräver översättare som har stor kreativ förmåga att formulera redaktionella texter och snygga rubriker, men också erfarenhet av och kännedom om kundens specifika branchterminologi.

Samma översättare

Efter att Comactiva har fått kundtidningens slutgiltigt godkända originaltext på engelska från kundens kommunikationsbyrå, förbereds filen för översättning. Därefter skickas den ut till alla översättare. För att säkerställa en jämn och hög kvalitet anlitas alltid samma översättare. Flera veckor i förväg får översättarna en avisering från Comactivas projektledare om att uppdraget är på gång.

Korrekturläsning i flera led

När översättningarna är klara och korrekturlästa en första gång skickas de till Comactiva, som gör ett andra korrektur på översättningen. Därefter skickar Comactiva översättningarna till utsedda medarbetare på kundens kontor runtom i världen. De går i sin tur igenom översättningen och ser till att terminologi, tonalitet och stilnivå känns bra. Eventuella ändringar skickas sedan tillbaka till Comactiva, vars översättare kontrollerar och godkänner kundens redigering. Sedan skickas ett par av språken vidare till kommunikationsbyråns redaktörer som vid behov vässar vissa rubriker och bildtexter ytterligare. När det är gjort kontrolleras texterna ännu en gång av Comactivas översättare.

Sättning i layout

När svenskan, tyskan, spanskan, polskan och franskan är klara skickas de från Comactiva till kommunikationsbyrån som sätter in översättningarna i layouten. När detta är klart får Comactiva pdf:er på respektive språk som skickas tillbaka till översättarna. Nu görs ett så kallat satskorrektur för att bl.a. kontrollera att all text ligger prydligt på sin plats, att rubriker och bildtexter passar och att alla eventuella avstavningar är korrekt gjorda.

Särskild version för de asiatiska språken

För kinesiskan och japanskan krävs särskilda versioner av InDesign. Via samarbetspartners ser Comactiva till att de asiatiska språken sätts i layout på rätt sätt och filerna kontrolleras sedan i flera led, både av Comactivas korrekturläsare och på kommunikationsbyrån. Slutligen sänder Comactiva de tryckfärdiga filpaketen till kommunikationsbyrån och kunden, varefter alla åtta versioner av denna kundtidning (inklusive engelskan) går i tryck för att några veckor senare landa ute hos kunderna som får en skön läsupplevelse.

 

Nyheter & Nyhetsbrevet – Anslagstavlan

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev Anslagstavlan, samt andra nyheter från Comactiva. Välj det nyhetsbrev eller den nyhet du vill läsa mer om ute till höger. Comactivas nyhetsbrev – Anslagstavlan – utkommer ungefär fyra gånger per år och innehåller senaste nytt från översättningsbranschen. Med en prenumeration håller du dig uppdaterad! Om du vill ha ett smakprov kan du läsa de senaste nyhetsbreven här på webbplatsen genom att välja dem ute till höger.

Kommunikation genom hela projektet avgörande

Ett stort internationellt företag inom tillverkningsindustrin ville översätta sin hemsida från svenska till engelska, finska och polska. Under ett antal inledande möten träffades kunden och Comactivas projektledare och produktionsledare. Syftet var att lära känna de centrala delarna i verksamheten och lägga upp en detaljerad plan för leveranstider, samt lyssna in eventuella önskemål mm. Kunden tog fram referensmaterial och tillhandahöll en representant för respektive marknad som kunde svara på frågor och granska företagsspecifika termer under arbetets gång.

Översättningsprogram ger konsekvens

Comactiva valde sedan ut översättare som var bosatta i respektive land och som hade stor erfarenhet av att översätta texter för just tillverkningsindustrin. Översättarna gjorde sina översättningar i översättningsprogram. Dessa fungerar som en databas där allt som översätts för just den här kunden och språkkombinationen lagras. Det blir då sökbart och kan återanvändas vid framtida översättningar. Eventuella upprepningar och identiska stycken som förekommer på flera ställen översätts likadant varje gång. Därmed kan kostnad och tidsåtgång reduceras.

Kundspecifika termordlistor och hantering av feedback

Med hjälp av dessa program blir det även möjligt att länka terminologi och skapa kundspecifika termordlistor. Dessa ordlistor fick kundens representanter på respektive marknad möjlighet att granska för att snabbt kunna återkomma med feedback och säkerställa konsekvent terminologi genom hela texten. När kundens representanter gått igenom den slutliga översättningen återkom de med sina önskemål om justeringar. Justeringarna fördes in och uppdaterades direkt i översättningsprogrammet för respektive språk. På så sätt säkerställs att även framtida översättningar följer kundens önskemål.

God kommunikation nyckeln

Detta är bara ett av många liknande projekt som Comactiva genomför löpande. Det vi har lärt oss genom åren är att kommunikation är nyckeln till ett lyckat resultat. Genom att investera tid i början av projektet och tillsammans komma fram till vad alla parter förväntar sig, lägger vi grunden för att projektet ska löpa på som förväntat. Representanter på respektive marknad som informeras i god tid och får känna sig delaktiga i projektets genomförande ger också en slutprodukt som alla kan ställa sig bakom och som får rätt stöd i organisationens alla delar.

Nyheter & Nyhetsbrevet – Anslagstavlan

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev Anslagstavlan, samt andra nyheter från Comactiva. Välj det nyhetsbrev eller den nyhet du vill läsa mer om ute till höger. Comactivas nyhetsbrev – Anslagstavlan – utkommer ungefär fyra gånger per år och innehåller senaste nytt från översättningsbranschen. Med en prenumeration håller du dig uppdaterad! Om du vill ha ett smakprov kan du läsa de senaste nyhetsbreven här på webbplatsen genom att välja dem ute till höger.

Översättning i InDesign för smidigare hantering

Genom att gå från översättning av Word-filer till översättning i ett format som kan importeras direkt in i layoutprogrammet InDesign, skapade Comactiva smidigare hantering för kunden. På köpet fick kunden även en bättre kvalitetssäkring av broschyrernas slutresultat.

Översättning i Word fungerade bra, men …

En tillverkare av skrivare och tillhörande produkter hade länge gett Comactiva i uppdrag att översätta deras produktblad och broschyrer. Kunden hade då dragit ut texten från broschyren till ett Word-dokument, som vi översatte och levererade. Därefter monterade kunden själv in den översatta texten i layouten i InDesign. Det fungerade bra, men kunden önskade en smidigare hantering för egen del och frågade Comactiva om översättning direkt i layout.

… leverans i InDesign blev effektivare …

Comactiva erbjöd då kunden att få översättningen levererad i originallayout. Nu skickar kunden hela InDesign-filen för respektive broschyr genom att ladda upp den på Comactivas server. Comactiva exporterar texten till ett format där den kan översättas med hjälp av översättningsminnen, vilket säkrar terminologisk konsekvens och kan medföra reducerade priser på återkommande, likartade textpartier.

När översättningen är klar importeras den tillbaka till InDesign och textstycken justeras. Kontrolläsningen av översättningen görs sedan direkt i layouten, samtidigt med satskorrekturet. Satskorrektur görs för att säkerställa att översättningen är rätt insatt i layouten och att texter och bilder eller annan grafik stämmer överens.

Innan slutleverans får kunden en PDF-fil för godkännande. Denna fil använder kunden för att föra in sina eventuella korrigeringar. Comactiva implementerar sedan detta och därefter är det klart. Kunden kan hämta de färdiga översättningarna direkt från Comactivas server!

… och tryckfärdig översättning minskar kundens hantering

Comactiva levererar broschyren både som InDesign-paket och som PDF – en högupplöst version att skicka till tryck och en med lägre upplösning som exempelvis kan användas på kundens hemsida.

I och med att Comactiva sköter hela projektet med översättning, montering, kontrolläsning och satskorrektur säkrar Comactiva hela broschyrens kvalitet. En viktig fördel är att kundens eventuella korrigeringar kan infogas redan innan slutleveransen. Och inte minst: kunden själv uppnår minimal hantering – de skickar originalet i InDesign till Comactiva och får tillbaka en komplett broschyr översatt till önskat språk. Bara att skicka till tryck direkt!

Välkommen att  kontakta Comactiva om du också vill få dina översättningar levererade som tryckfärdiga PDFer.

Nyheter & Nyhetsbrevet – Anslagstavlan

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev Anslagstavlan, samt andra nyheter från Comactiva. Välj det nyhetsbrev eller den nyhet du vill läsa mer om ute till höger. Comactivas nyhetsbrev – Anslagstavlan – utkommer ungefär fyra gånger per år och innehåller senaste nytt från översättningsbranschen. Med en prenumeration håller du dig uppdaterad! Om du vill ha ett smakprov kan du läsa de senaste nyhetsbreven här på webbplatsen genom att välja dem ute till höger.

Nyhetsbrev från Comactiva

Sommar igen! Nu är den här, den tid på året som vi alla så länge har väntat på och i jämförelse med förra sommaren känns det som att denna sommar redan levererat mer sol och ännu är det är långt kvar.

Nyheter & Nyhetsbrevet – Anslagstavlan

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev Anslagstavlan, samt andra nyheter från Comactiva. Välj det nyhetsbrev eller den nyhet du vill läsa mer om ute till höger. Comactivas nyhetsbrev – Anslagstavlan – utkommer ungefär fyra gånger per år och innehåller senaste nytt från översättningsbranschen. Med en prenumeration håller du dig uppdaterad! Om du vill ha ett smakprov kan du läsa de senaste nyhetsbreven här på webbplatsen genom att välja dem ute till höger.

sommarbok

Nyheter & Nyhetsbrevet – Anslagstavlan

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev Anslagstavlan, samt andra nyheter från Comactiva. Välj det nyhetsbrev eller den nyhet du vill läsa mer om ute till höger. Comactivas nyhetsbrev – Anslagstavlan – utkommer ungefär fyra gånger per år och innehåller senaste nytt från översättningsbranschen. Med en prenumeration håller du dig uppdaterad! Om du vill ha ett smakprov kan du läsa de senaste nyhetsbreven här på webbplatsen genom att välja dem ute till höger.

Översättning av dokument kring miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet är något som direkt eller indirekt angår oss alla. Att vår civilisation skyndar på den globala uppvärmningen råder det inte längre någon tvekan om och de flesta företag har idag en miljöpolicy som genomsyrar hela verksamheten. Riktlinjerna kan gälla allt från avfallshantering till val av material och transportmedel. Som en direkt följd av detta har en helt ny typ av företag utvecklats. Dessa företag inriktar sig till exempel på återvinning och miljöcertifiering. Många är internationella och deras behov av översättningar ökar stadigt.

Kontakta Comactiva på info (at) comactiva (.) se om du har behov av att översätta hållbarhetsrapporter, miljödatablad eller dokumentation som rör avfallshantering.

Nyheter & Nyhetsbrevet – Anslagstavlan

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev Anslagstavlan, samt andra nyheter från Comactiva. Välj det nyhetsbrev eller den nyhet du vill läsa mer om ute till höger. Comactivas nyhetsbrev – Anslagstavlan – utkommer ungefär fyra gånger per år och innehåller senaste nytt från översättningsbranschen. Med en prenumeration håller du dig uppdaterad! Om du vill ha ett smakprov kan du läsa de senaste nyhetsbreven här på webbplatsen genom att välja dem ute till höger.

Översättningar inom arkitektur och samhällsbyggnad

Att exempelvis planera och bygga upp ett helt nytt bostadsområde förutsätter olika kompetenser inom bl.a. landskaps- och byggnadsarkitektur samt samhällsbyggnad. Många projekt av den här typen inleds med tävlingar där bidragen omsorgsfullt presenteras i text och illustrationer. I de fall det rör sig om internationella tävlingar har Comactiva bidragit med översättningar till ett flertal projekt. Även prospekt för enskilda byggnader med specifika krav har översatts av Comactiva.

Comactiva översätter white papers, byggnadsbeskrivningar, ritningar, prospekt och texter om samhällsbyggnad och inredningsarkitektur. Kontakta oss på info (at) comactiva (.) se om du vill veta mer.

Nyheter & Nyhetsbrevet – Anslagstavlan

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev Anslagstavlan, samt andra nyheter från Comactiva. Välj det nyhetsbrev eller den nyhet du vill läsa mer om ute till höger. Comactivas nyhetsbrev – Anslagstavlan – utkommer ungefär fyra gånger per år och innehåller senaste nytt från översättningsbranschen. Med en prenumeration håller du dig uppdaterad! Om du vill ha ett smakprov kan du läsa de senaste nyhetsbreven här på webbplatsen genom att välja dem ute till höger.

Samarbetsavtal med Teknomedia

Comactiva har inlett ett ömsesidigt samarbetsavtal med Teknomedia, som kommer att tillhandahålla röstförmedling, voice-over, ljudproduktion, filmproduktion, 3D och övriga digitala tjänster till Comactiva, och Comactiva kommer att tillhandahålla översättningar för Teknomedias kunder. Välkommen att höra av dig till oss med dina digitala uppdrag!

Nyheter & Nyhetsbrevet – Anslagstavlan

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev Anslagstavlan, samt andra nyheter från Comactiva. Välj det nyhetsbrev eller den nyhet du vill läsa mer om ute till höger. Comactivas nyhetsbrev – Anslagstavlan – utkommer ungefär fyra gånger per år och innehåller senaste nytt från översättningsbranschen. Med en prenumeration håller du dig uppdaterad! Om du vill ha ett smakprov kan du läsa de senaste nyhetsbreven här på webbplatsen genom att välja dem ute till höger.

Life Science: översättningar för teknik- och läkemedelsindustri

Begreppet Life Science rymmer ett antal vitt skilda områden såsom teknik, medicin, biologi och bioteknik. Comactiva har lång erfarenhet av branschens specifika krav och behov när det kommer till språktjänster. Vi gör bl.a. patientinformationer, bipacksedlar, vårdguider, white papers, utbildningsmaterial, pressreleaser, manualer och säkerhetsdatablad. För detta har vi noggrant utvalda översättare med stor kunskap inom sitt översättningsområde, specifikt beroende på vilken typ av översättning det rör sig om. Området är stort och spänner från psykiatri till invärtesmedicin och innefattar allt från marknadsföringsmaterial till dokument inom regulatory affairs.

Välkommen att begära offert eller läs mer om Comactivas språktjänster här på vår webbplats.