Översättningsbyråns företagsledning

Comactiva Language Partner ägs av nedanstående personer som även sitter i styrelsen och i dess ledningsgrupp:

Översättningsbyråns företagsledning

Comactiva Language Partner ägs av nedanstående personer som även sitter i styrelsen och i dess ledningsgrupp:

Medarbetare

Linda Müller_web

Linda Müller

Marknadskommunikatör/

Översättare

Tel: (0)31-701 48 93

linda (at) comactiva (.) se

Medarbetare

Medarbetare

Vår affärsidé – premiumöversättningar och helhetslösningar

Affärsidé

Comactiva är en premiumleverantör av kulturellt anpassade översättningar och flexibla helhetslösningar. Vi vänder oss till kunder inom näringslivet med höga kvalitetskrav på global kommunikation för vilka vårt uppdrag är att bidra till ökad lönsamhet och effektivitet.

Vision

Comactiva ska vara marknadens naturliga val gällande premiumöversättningar och flexibla helhetslösningar för global kommunikation. Med personlig service och kvalitet ska vi uppnå 100 % kundnöjdhet.


Comactiva-flagga_nya

Comactivas arbetsmetod

Vår arbetsmetod bygger på följande principer:

  • Översättningen görs i målspråkslandet.
  • Översättaren är specialiserad inom det aktuella området.
  • Översättningen förmedlar ett budskap, den återger inte en formulering.
  • Texten blir kontrolläst i sin helhet av minst två personer.
  • Du får alltid hjälp av samma projektledare, som har hand om hela projektet.
  • Varje uppdrag, litet som stort, får samma professionella uppmärksamhet.

Arbetet som inte märks

För att översätta en text krävs stor språkkunskap. Den besitter man bäst om man är bosatt i det land där språket används. Därför använder Comactiva alltid översättare som arbetar i målspråkslandet och som har detta lands språk som sitt modersmål. På så sätt riskerar du aldrig att ett uttryck låter svengelskt i en engelsk broschyr, till exempel.

I den allt snabbare tekniska utvecklingen anser vi att den personliga kontakten fortfarande är den viktigaste förutsättningen för ett väl fungerande samarbete. Därför ska du alltid få hjälp av samma projektledare. Denna projektledare är med under hela projektet fram till den punkt där du är helt nöjd.

Att ha en enda kontakt gör livet enklare för dig på många sätt. Vår projektledare får exempelvis kunskap om hur just du och ditt företag föredrar att arbeta, de termer och uttryck ni använder och hur era behov ser ut. Varumärket stärks genom att språket blir konsekvent och vi får överblick över hela ditt företags dokumentation.

Projektledaren vänder sig till den översättare som är bäst lämpad för din text och som behärskar relevant terminologi. Översättningen kontrolläses sedan av minst två personer. Allt för att den text vi levererar ska motsvara dina förväntningar. På Comactiva tycker vi att en text helt enkelt inte får uppfattas som översatt. Man kan säga att vårt arbete egentligen inte ska märkas.

Vi vet att den information projektledaren får ta del av är ovärderlig för dig. Sekretess är därför en självklar del i vårt dagliga arbete och vi ser naturligtvis till att både vi på kontoret och våra leverantörer förbinder sig att inte avslöja något rörande ert material för utomstående.

Garanterat kontrolläst

garanti-stor-sveVi kontrolläser alltid alla översättningar, i sin helhet och mot original, två gånger. Denna kvalitetskontroll kompromissar vi inte med, den är en trygghet för våra kunder och särskiljer oss på marknaden.

Medarbetare

Martin Saldin_web

Martin Saldin

Projektledare/Språktekniker

Tel: (0)31-701 48 94

martin (at) comactiva (.) se

Medarbetare

Sanna Gillberg

Projektledare/Översättare

Tel.: (0)31-701 51 61

sanna (at) comactiva (.) se

 

 

Medarbetare

Anna Bjureblad

Projektledare/Översättare

Tel.: (0)31-701 48 91

anna (at) comactiva (.) se