Översättningsbyråns företagsledning

Comactiva Language Partner ägs av nedanstående personer som även sitter i styrelsen och i dess ledningsgrupp:

Thomas 10_web

Thomas Rösch

Försäljnings- och marknadsansvarig

Tel: (0)31-701 48 95
thomas (at) comactiva (.) se

Översättningsbyråns företagsledning

Comactiva Language Partner ägs av nedanstående personer som även sitter i styrelsen och i dess ledningsgrupp:

Victoria Kilstam_web

Victoria H Kilstam

Ekonomiansvarig

Tel: (0)31-701 48 99
victoria (at) comactiva (.) se

Översättningsbyråns företagsledning

Comactiva Language Partner ägs av nedanstående personer som även sitter i styrelsen och i dess ledningsgrupp:

Linda Müller_web

Linda Müller

Marknadskommunikatör/

Översättare

Tel: (0)31-701 48 93
linda (at) comactiva (.) se

Översättningsbyråns företagsledning

Comactiva Language Partner ägs av nedanstående personer som även sitter i styrelsen och i dess ledningsgrupp:

Gabriella Rudström_web

Gabriella Rudström

Produktionsledare/Översättare

Tel: (0)31-701 48 98
gabriella (at) comactiva (.) se

Översättningsbyråns företagsledning

Comactiva Language Partner ägs av nedanstående personer som även sitter i styrelsen och i dess ledningsgrupp:

Linda Heljevik_web

Linda Heljevik

Ekonomiassistent

Tel: (0)31-701 48 90
linda.heljevik (at) comactiva (.) se

Översättningsbyråns företagsledning

Comactiva Language Partner ägs av nedanstående personer som även sitter i styrelsen och i dess ledningsgrupp:

Martin Saldin_web

Martin Saldin

Språktekniker

Tel: (0)31-701 48 94
martin (at) comactiva (.) se

Översättningsbyråns företagsledning

Comactiva Language Partner ägs av nedanstående personer som även sitter i styrelsen och i dess ledningsgrupp:

Anna Bjureblad

Projektledare/Översättare
Tel.: (0)31-701 48 91
anna (at) comactiva (.) se

Översättningsbyråns företagsledning

Comactiva Language Partner ägs av nedanstående personer som även sitter i styrelsen och i dess ledningsgrupp:

Caroline Eriksson

Projektledare

Tel: (0)31-701 48 92
caroline (at) comactiva (.) se

Översättningsbyråns företagsledning

Comactiva Language Partner ägs av nedanstående personer som även sitter i styrelsen och i dess ledningsgrupp:

Sofia Johansson

Projektledare/Översättare
Tel.: (0)31-701 48 96
sofia.johansson (at) comactiva (.) se

Översättningsbyråns företagsledning

Comactiva Language Partner ägs av nedanstående personer som även sitter i styrelsen och i dess ledningsgrupp:

Maria Eriksson

Projektledare/Översättare

Tel.: (0)31-701 51 61
maria (at) comactiva (.) se