Comactiva krossar 5 myter om översättningsbranschen

De flesta som arbetar i ett språktjänsteföretag eller på en översättningsbyrå har råkat ut för det någon gång. Man nämner vad man jobbar med, och sedan får man ägna en god stund åt att bemöta olika halvsanningar och missuppfattningar om hur det är att vara översättare. Därför ska vi idag försöka slå hål på 5 vanliga myter om översättningsbranschen.

MYT 1: ”Det är alldeles för dyrt att köpa översättningar och språktjänster”
Professionellt utförda översättningar är ett mycket kostnadseffektivt alternativ till att exempelvis anlita skribenter som producerar text på de aktuella målspråken. Man sparar sällan heller några kostnader på att använda oseriösa översättare eller gratisverktyg. Det kan tvärtom få direkt förödande konsekvenser för företagets resultat och medföra svindlande höga kostnader i det långa loppet, t.ex. i form av tappade marknadsandelar och minskat förtroende för varumärket.

MYT 2: ”En utbildad översättare ska kunna översätta till vilket språk som helst”
Man räknar med att det finns ungefär 6 500 levande språk i världen idag. Att en enda människa skulle kunna behärska så många språk håller vi för otänkbart – än mindre att hålla den kunskapsnivå som krävs för att göra ett kvalificerat översättningsjobb på så många olika språk. Men visst finns det översättare som kan översätta mellan flera språk. Comactivas översättare är dock alltid kvalitetstestade översättare som endast översätter till sitt eget modersmål. Comactivas översättare är också alltid bosatta i det land där språket talas. Så gör vi för att försäkra oss om att du får ett korrekt, aktuellt och modernt språk när du beställer en översättning av oss.

MYT 3: ”En utbildad översättare kan översätta vilket ämne som helst”
Detta påstående stämmer inte. En professionell översättare behöver naturligtvis vara mycket allmänbildad och nyfiken på att lära sig ”lite om mycket” och inom vitt skilda ämnen, men en smart översättare väljer också att nischa sig inom ett visst ämne redan tidigt i karriären. Det innebär att om översättaren exempelvis är specialiserad inom finanstext eller teknik är det inte särskilt troligt att samma översättare gör ett kvalificerat jobb med till exempel medicinsk text eller skönlitteratur. Att utse och kontraktera den översättare som har rätt bakgrund och kunskaper för ett visst uppdrag är bara en av de uppgifter som Comactivas projektledare löser åt dig utan att du behöver fundera en sekund på det.

MYT 4: ”Översättningsbranschen har ingen framtid”
Denna olycksbådande profetia får vi som arbetar i branschen höra titt som tätt. Men det stämmer förstås inte. Behovet av olika typer av språk- och översättningstjänster kommer alltid att finnas. Däremot kan vi vara helt säkra på att branschen och dess tjänsteutbud kommer att förändras. Det gör den hela tiden. Andelen text som maskinöversätts kommer med största sannolikhet att fortsätta öka, och kvaliteten på sådana översättningar kommer att fortsätta att förbättras – upp till en viss gräns. Men en helt igenom automatiserad översättning kommer alltid att behöva efterredigering för att kunna användas i kommersiella syften – och den marknaden kommer aldrig att försvinna.

MYT 5: ”Bra översättare är lika med bra översättningar”
Det här påståendet är inte helt sant. Även om du använder en bra översättare är det inte säkert att det räcker för att översättningen ska bli bra. En minst lika viktig faktor är att originaltexten är välskriven. En översättares främsta uppdrag är alltid att återge vad som står i källtexten. Om innehållet i källtexten t.ex. saknar den röda tråden eller är abstrakt och svårtillgänglig, då kan du räkna med att översättningen också blir det. En bra källtext gör mycket för att förenkla översättarens arbete och är A och O för ett gott slutresultat.

Läs gärna mer om Comactiva och våra tjänster på www.comactiva.se