Comactiva medlem i ELIA

Comactiva Translations blev nyligen medlem nr 100 i ELIA, the European Language Industry Association. ELIA är ett internationellt branschorgan för översättningsbyråer och andra leverantörer av språktjänster, och syftar till att främja utvecklingen av affärsrelationer mellan medlemmar och andra internationella organisationer. ELIA verkar också för att främja etik och kvalitet inom branschen och anordnar regelbundna seminarier och konferenser världen över. Comactiva deltog senast vid ELIA Networking Days då de arrangerades i Stockholm den 13-15 maj. Nästa ELIA Networking Days kommer att hållas den 10-12 november i Aten.

Läs mer om ELIA här: www.elia-association.org