Comactiva ökar inom life sciences

Från att ha stått för 7,3% av Comactivas totala omsättning år 2006/2007 beräknas andelen översättningar inom området life sciences (läkemedelsindustri, forskning och hälsa) ha ökat till 27,6% år 2010/2011.

–Vi har lång erfarenhet av att leverera språktjänster till den här sektorn, men en strategisk satsning inleddes för fem år sedan och nu ser vi det fina resultatet, konstaterar Thomas Rösch, försäljnings- och marknadsansvarig på Comactiva Translations. Vi har blivit en specialiserad och pålitlig partner för språk- och översättningstjänster inom detta område. Det finns en stor efterfrågan på den här marknaden och vi räknar med att fortsätta satsningen och vidareutveckla affärerna här.