En fascinerande sanning om språk och översättning, är att ”språk inte är matte”. Ett plus ett kan bli både ett, två och tre. Det beror på sammanhanget och på vem som uttrycker sig. Oftast kan man inte heller säga att något av alternativen är mer rätt eller fel än de övriga. Men hur ska du då göra för att försäkra dig om att ett plus ett blir just tre i din översättning, om det är vad du är ute efter? Vi har listat fem konkreta tips på vad du som ska beställa språktjänster kan göra för att få översättningsbyrån att leverera precis det du behöver.

 1. Ställ dig själv tre inledande frågor: VEM, VAR och VARFÖR
  Känn din målgrupp redan innan du kontaktar översättningsbyrån. VEM ska läsa den översatta texten? VAR ska den läsas? Och vilket är textens kommunikativa syfte? Ska texten endast läsas och förstås internt inom företaget? Eller är det högkänslig, påkostad sälj- och marknadskommunikation? Kanske styrs den till och med av en befintlig stilguide eller annat referensmaterial? Det här är frågor som översättningsbyrån gärna vill ha svar på innan projektet påbörjas. Du har allt att vinna på att fundera igenom dem för att kunna få rätt hjälp redan från start. En portugis och en brasilian talar båda portugisiska, men språket har geografiska variationer som blir mycket påtagliga i skriven text. På samma sätt förhåller det sig med flera andra språk, t.ex. kinesiska. I skriftspråk skiljer man främst på förenklad och traditionell kinesiska. Dessa båda varianter är mycket olika varandra. Därför är det helt avgörande att känna till var texten är tänkt att användas. Först då kan översättningsbyrån välja rätt variant och rätt översättare för ditt projekt.
 2. Konsultera översättningsbyrån i ett tidigt skede
  Fördelarna med att ta kontakt med översättningsbyrån redan i ett tidigt skede kan inte nog poängteras. Om du involverar översättningsbyrån redan när du ska ta fram din tidsplan för projektet så skaffar du dig en god och realistisk uppfattning om vad som kan förväntas och du undviker otrevliga överraskningar under projektets gång. Boka gärna ett möte med översättningsbyråns projektledare och gå igenom projektets förutsättningar. Tänk också på att kvalitetsöversättning är ett hantverk. Ju mer tid det finns att ge till översättare och korrekturläsare, desto säkrare kvalitet kommer de att kunna leverera.
 3. Om möjligt, utse representanter inom organisationen som kan granska översättningen ur ett företagsterminologiskt perspektiv
  Om ditt företag redan har en etablerad närvaro i de länder där översättningarna ska användas är det smart att utse översättningsansvariga representanter som har det aktuella språket som sitt modersmål. Deras uppgift blir då att läsa igenom översättningen och slutjustera texten så att all eventuell företagsspecifik terminologi kommer ordentligt på plats.
 4. Ta dig tid att återkoppla
  Skönt! De översatta texterna är korrekturlästa och klara, materialet tryckt och distribuerat, projektet är i hamn. Eller?
  Översättningsbyrån sparar din översättning i en kundspecifik, språkspecifik databas. När du hör av dig med nästa förfrågan som rör samma språk, analyseras ny text mot tidigare översatt text. Översättaren kan då snabbt hämta upp terminologi och identiska eller snarlika formuleringar ur databasen, och skapa konsekventa översättningar som följer dina riktlinjer och önskemål. Du vill alltså komma ihåg att informera byrån om sådana ändringar som ni bestämmer er för att göra i texten efter byråns leverans. På så sätt hålls översättaren hela tiden uppdaterad om vilken terminologi som ska gälla i just dina texter.
 5. Tänk långsiktigt
  Till sist: om ett plus ett trots allt ändå inte blev tre den här gången, vad ska du göra då? Vårt tips är att fortsätta hålla en rak och öppen dialog. Översättningsbyrån vill bli din bästa vän, men ibland tar det ett litet tag att lära känna varandra. Försök att på ett tydligt och konkret sätt beskriva var texten inte motsvarar dina förväntningar och varför, gärna markerat direkt i översättningen. Då kan översättaren titta på din feedback och arbeta om texten om det är önskvärt. Över tid kommer ni tillsammans att ha lagt grunden för ett mycket gott samarbete som gynnas av den nära kommunikationen och som utvecklas kontinuerligt!