Finansiella översättningar

Översättningar av årsredovisningar, kvartalsrapporter, prospekt, pressreleaser och ekonomiska sammanställningar kräver översättare med specifik översättarkompetens. Få områden är så kritiska som de ekonomiska rapporterna vilket ställer höga krav på kvaliteten av översättningen, ofta med kort deadline. Numera är det inte heller ovanligt att alla språkversioner offentliggörs vid samma tillfälle. Korrekt terminologi i översättningen är ett måste och därför är en nära kommunikation med uppdragsgivaren en förutsättning för bästa resultat av översättningen.

Referenser