Folkhälsobanken & SOS Barnbyar

Folkhälsobanken

Folkhälsobanken är en samlingsplats för olika informationsprojekt som berör människors välbefinnande. Ett av Folkhälsobankens projekt är utvecklingen av en blodkampanj som har funnits i cirka 15 år. Målet för blodprojektet 2011 är att sprida informationen om bristen av blod på våra sjukhus, för att öka antalet blodgivare och minska blodimporterna under nästa år.

Blod räddar liv. Ge blod du också! Hitta din närmsta blodcentral på www.geblod.nu

SOS Barnbyar

I över 60 år har SOS Barnbyar gett barn som har blivit föräldralösa eller övergivna ett nytt hem, en familj och utbildning i någon av de 500 barnbyarna runt om i världen. Organisationen arbetar också med att stödja utsatta familjer så att barn inte ska behöva bli föräldralösa eller överges. SOS Barnbyar är politiskt och religiöst obunden och arbetar för att förverkliga FN:s Barnkonvention.

Comactiva Translations är fadder i SOS Barnbyar. Bli fadder du också!

Läs mer på www.sos-barnbyar.se