Kvalifikationer

De krav vi har på våra översättare är att de ska vara bosatta i målspråkslandet, att de ska ha utbildning för och/eller lång erfarenhet av att översätta till sitt modersmål samt mycket goda kunskaper i det språk de översätter ifrån. Är du översättare till svenska ska du också kunna visa på branschspecialisering. Som kontrolläsare ska man ha mycket goda kunskaper i både mål- och källspråk (målspråket bör vara modersmålet), men det är inte nödvändigt att bo i målspråkslandet. Om du tycker att du uppfyller våra krav är du välkommen att fylla i formuläret, så kontaktar vi dig.