Översättning av kund- och interntidningar

En viktig varumärkesbärare för många företag är tidningar och magasin som vänder sig till företaget internt eller till kunder och användare. Journalistiska texter och reportage som lyfter fram tjänster och produkter med syfte att stärka varumärket har en central roll. I internationella organisationer är det naturligtvis viktigt att översätta dessa texter med känsla och bibehålla den höga journalistiska nivån även på andra språk, något som ofta kan komma att kräva transcreation. På Comactiva ser vi dessa uppdrag som en av våra främsta styrkor.

Referenser