Kund- och interntidningar och redaktionell text för näringslivet

Kund- och interntidningar är en viktig varumärkesbärare för många företag. Det är tidningar och magasin som vänder sig till medarbetarna i organisationen eller till dess kunder och användare. Tidningarna innehåller journalistiska reportage som lyfter fram tjänster och produkter med syfte att stärka varumärket. I stora internationella organisationer är det naturligtvis viktigt att översätta dessa texter – och att göra det med stor fingertoppskänsla. Man vill bibehålla den höga journalistiska nivån även på de översatta språken, något som ofta kan komma att kräva transcreation, dvs. en friare form av kulturellt anpassad översättning. På Comactiva har dessa uppdrag genom åren kommit att bli en av våra främsta styrkor.

Referenser