Översättning av kund- och interntidningar

En viktig varumärkesbärare för många företag är tidningar som vänder sig till företaget internt eller till kunder och användare. Journalistiska texter och reportage som lyfter fram tjänster och produkter med syfte att stärka varumärket har en central roll. Ett avgörande moment är att översätta dessa texter med känsla och bibehålla den höga journalistiska nivån även till andra språk, något som ofta också kräver transcreation. Comactiva ser dessa uppdrag som en av våra starkaste sidor.

Referenser