Monterade översättningar

service-sattningEfterfrågan på monterade översättningar, dvs. översättningar som levereras i originalets layout, ökar ständigt. För att tillmötesgå efterfrågan har Comactiva ett framgångsrikt samarbete med flera specialister på DTP och originalarbete. Kontakta oss eller prata med din projektledare före projektstart om du vill ha översättningen levererad i layout. Det vi behöver är originalfiler, grafik och typsnitt, så får du tillbaka texten snyggt förpackad, vilket förenklar prepressarbetet och sparar tid för dig.

Referenser