Life Science: översättningar för teknik- och läkemedelsindustri

Begreppet Life Science rymmer ett antal vitt skilda områden såsom teknik, medicin, biologi och bioteknik. Comactiva har lång erfarenhet av branschens specifika krav och behov när det kommer till språktjänster. Vi gör bl.a. patientinformationer, bipacksedlar, vårdguider, white papers, utbildningsmaterial, pressreleaser, manualer och säkerhetsdatablad. För detta har vi noggrant utvalda översättare med stor kunskap inom sitt översättningsområde, specifikt beroende på vilken typ av översättning det rör sig om. Området är stort och spänner från psykiatri till invärtesmedicin och innefattar allt från marknadsföringsmaterial till dokument inom regulatory affairs.

Välkommen att begära offert eller läs mer om Comactivas språktjänster här på vår webbplats.