Imponerande bra översättning! Tack för korrekt och snabbt arbete!

Mikael Baugus – Arkivarie för kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli på stadsledningskontoret – Stockholms Stad