Samarbetsavtal med Teknomedia

Comactiva har inlett ett ömsesidigt samarbetsavtal med Teknomedia, som kommer att tillhandahålla röstförmedling, voice-over, ljudproduktion, filmproduktion, 3D och övriga digitala tjänster till Comactiva, och Comactiva kommer att tillhandahålla översättningar för Teknomedias kunder. Välkommen att höra av dig till oss med dina digitala uppdrag!