Medarbetare

Linda Müller_web

Linda Müller

Marknadskommunikatör/

Översättare

Tel: (0)31-701 48 93

linda (at) comactiva (.) se

Martin Saldin_web

Martin Saldin

Projektledare/Språktekniker

Tel: (0)31-701 48 94

martin (at) comactiva (.) se

Sanna Gillberg

Projektledare/Översättare

Tel.: (0)31-701 51 61

sanna (at) comactiva (.) se

 

 

Anna Bjureblad

Projektledare/Översättare

Tel.: (0)31-701 48 91

anna (at) comactiva (.) se

 

 

Caroline Eriksson

Projektledare

Tel: (0)31-701 48 92

caroline (at) comactiva (.) se

Sofia Kalatzis

Projektledare/Översättare
Tel.: (0)31-701 51 60
sofia (at) comactiva (.) se

Sofia Johansson

Projektledare/Översättare

Tel.: (0)31-701 48 96

sofia.johansson (at) comactiva (.) se

Nika Abiri

Assisterande projektledare/Översättare

Tel. (vxl): (0)31-17 17 20