Översättning av dokument kring miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet är något som direkt eller indirekt angår oss alla. Att vår civilisation skyndar på den globala uppvärmningen råder det inte längre någon tvekan om och de flesta företag har idag en miljöpolicy som genomsyrar hela verksamheten. Riktlinjerna kan gälla allt från avfallshantering till val av material och transportmedel. Som en direkt följd av detta har en helt ny typ av företag utvecklats. Dessa företag inriktar sig till exempel på återvinning och miljöcertifiering. Många är internationella och deras behov av översättningar ökar stadigt.

Kontakta Comactiva på info (at) comactiva (.) se om du har behov av att översätta hållbarhetsrapporter, miljödatablad eller dokumentation som rör avfallshantering.