Översättning till världens affärsspråk

service-oversattningÖversättning är själva kärnan i vårt tjänsteutbud. Vi arbetar inom ramarna för översättarskråets yrkesetiska kod och europastandard SS-EN15038:2006 för översättningstjänster. Vi gör det för att ge dig marknadsanpassade översättningar som inte får upplevas som översatta.

Översättning till engelska, svenska, tyska, franska, spanska – eller telugu? Inga problem. Behöver du översätta inom industri och teknik? Söker du en rutinerad översättare av läkemedelstext? Någon som kan ekonomi, årsredovisningar och finansiella rapporter? Inga problem där heller. Genom vårt globala nätverk av professionella översättare och lingvister med vitt skilda specialkompetenser, erbjuder vi snabb service till och från de flesta av världens affärsspråk. Vi levererar i de flesta tänkbara filformat. Läs gärna mer om våra övriga tjänster eller begär offert här.

Nyheter

Referenser