Comactiva Translations AB byter namn

Från och med den 16 januari 2013 byter språktjänsteföretaget Comactiva Translations AB namn till Comactiva Language Partner AB. Namnbytet syftar till att bättre ringa in företagets kompletta utbud av språktjänster under varumärket och skapa en tydligare positionering som språkpartner i näringslivet såväl som i den offentliga förvaltningen.

– Vi är medvetna om vikten av ett starkt varumärke och har under det gångna året arbetat intensivt med att vidareutveckla några av våra främsta styrkor: kvalitet och service. Med det nya namnet hoppas vi att både blivande och befintliga kunder ska uppfatta bredden i hela vårt erbjudande. Utöver premiumöversättningar omfattar det bland annat språkgranskning, språkkonsultation, reklamanpassad översättning och språkmontering i original, berättar Thomas Rösch, försäljnings- och marknadsansvarig delägare på Comactiva.

– Tack vare ett flertal strategiska samarbeten kompletterar vi dessutom vårt erbjudande med en rad tilläggstjänster som t.ex. voice-over och undertext – något som vi upplevt att marknaden efterfrågar i allt högre utsträckning, tillägger Victoria H Kilstam, ekonomiansvarig och delägare på Comactiva. Det nya namnet ger då en tydlig bild av vad vi vill vara för våra kunder, nämligen det självklara valet när man ställer höga krav på sin språktjänsteleverantör.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Rösch
Delägare samt Försäljnings- och marknadsansvarig, Comactiva Language Partner AB
Tel. +46 (0)31-701 48 95 eller +46 (0)708-36 51 96
E-post: thomas (at) comactiva (.) se

Victoria H Kilstam
Delägare och Ekonomiansvarig, Comactiva Language Partner AB
Tel. +46 (0)31-701 48 99
E-post: victoria (at) comactiva (.) se

Comactiva Language Partner AB är en språktjänsteleverantör med kontor i Göteborg, 12 anställda och en årsomsättning på ca 13 miljoner kronor. Comactiva erbjuder kulturellt anpassade översättningar och språkrelaterad rådgivning. Marknaden utgörs av organisationer med höga kvalitetskrav vad gäller gränsöverskridande kommunikation.