Pressmeddelande – ISO 9001:2008

Comactiva Language Partner AB certifierat enligt ISO 9001:2008

ISO 9001_blue_bakgrundDet Göteborgsbaserade språktjänsteföretaget Comactiva Language Partner AB har certifierats enligt ISO 9001:2008 för sitt kvalitetsledningssystem. Certifieringen garanterar företagets väletablerade struktur för kvalitetsstyrd verksamhet inom språksektorn.

– ISO 9001:2008 är en internationell kravstandard över ett företags kvalitetsprocesser i alla dess tänkbara former. Ledningssystemet reglerar hela verksamheten, allt från den inledande kontakten med en potentiell kund till projektuppföljning och avslut, berättar Victoria H Kilstam, delägare i Comactiva Language Partner AB och en av initiativtagarna till certifieringsprocessen. Ledningssystemet beskriver också hur vi arbetar med att kontinuerligt justera verksamheten för att kunna möta våra kunders behov ännu bättre.

– SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som har lett granskningen, var mycket nöjda med resultatet av revisionen och berömde bland annat våra medarbetares stora engagemang och ansvarstagande, något som var mycket glädjande, fortsätter Victoria H Kilstam.

– Effektivare verksamhetsstyrning och ökad lönsamhet är bara några av de positiva effekter som ett väl fungerande och certifierat kvalitetsledningssystem för med sig, konstaterar Thomas Rösch, delägare i Comactiva Language Partner AB. I förlängningen handlar det om att driva och utveckla företaget i rätt riktning med engagerade medarbetare och ännu nöjdare kunder som följd. Vi vill vara det självklara valet när man ställer höga krav på sin språktjänsteleverantör och kvalitetscertifieringen är en garanti för att vi arbetar på rätt sätt, avslutar Thomas Rösch.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoria H Kilstam
Delägare och Ekonomiansvarig, Comactiva Language Partner AB
Tel. +46 (0)31-701 48 99
E-post: victoria (at) comactiva (.) se

Thomas Rösch
Delägare samt Försäljnings- och marknadsansvarig, Comactiva Language Partner AB
Tel. +46 (0)31-701 48 95 eller +46 (0)708-36 51 96
E-post: thomas (at) comactiva (.) se

Comactiva Language Partner AB är en språktjänsteleverantör med kontor i Göteborg, 12 anställda och en årsomsättning på ca 12 miljoner kronor. Comactiva erbjuder kulturellt anpassade översättningar och språkrelaterad rådgivning. Marknaden utgörs av organisationer med höga kvalitetskrav vad gäller gränsöverskridande kommunikation.

 

Comactiva Language Partner AB | Kungsgatan 7 | 411 19 Göteborg | www.comactiva.se |