Finansiella översättningar

Översättningar av årsredovisningar, kvartalsrapporter, prospekt, pressreleaser och ekonomiska sammanställningar kräver översättare med specifik översättarkompetens. Få områden är så kritiska som de ekonomiska rapporterna vilket ställer höga krav på kvaliteten av översättningen, ofta med kort deadline. Numera är det inte heller ovanligt att alla språkversioner offentliggörs vid samma tillfälle. Korrekt terminologi i översättningen är ett måste och därför är en nära kommunikation med uppdragsgivaren en förutsättning för bästa resultat av översättningen.

RBS

rbs-logoThe Royal Bank of Scotland (RBS) är den största internationella banken i Norden med totalt 160 medarbetare i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. RBS erbjuder finansiering och riskhantering, företagsrådgivning (M&A) och equities till de allra största nordiska företagen, finansiella institutionerna och offentliga parter.

Uppdraget

Comactiva översätter Release till engelska. Tidningen är en kvartalstidning från The Royal Bank of Scotland, Nordic Region, som distribueras till kunder, partners och medarbetare. Som vid översättning av alla kundtidningar kräver uppdraget stor fingertoppskänsla och god journalistisk förmåga.

Arbetsprov:

Länkar: RBS – officiell webbplats

Gunnebo AB

gunnebo-logoKoncernen tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till kunder med höga krav på säker kontanthantering, passagekontroll och tillträdeskontroll, intrångsskydd och brandskydd.

Uppdraget

Gunnebo och Comactiva samarbetar bland annat vid produktionen av tidningen Global, årsredovisningen, pressreleaser och kvartalsrapporter. Både språkgranskningar, konsultation och översättning till ett stort antal språk kan komma ifråga. Kunskap om branschen och mycket snabba leveranser är en viktig framgångsfaktor.

Arbetsprov:

Länkar:

Gunnebo AB – officiell webbplats