Kund- och interntidningar och redaktionell text för näringslivet

Kund- och interntidningar är en viktig varumärkesbärare för många företag. Det är tidningar och magasin som vänder sig till medarbetarna i organisationen eller till dess kunder och användare. Tidningarna innehåller journalistiska reportage som lyfter fram tjänster och produkter med syfte att stärka varumärket. I stora internationella organisationer är det naturligtvis viktigt att översätta dessa texter – och att göra det med stor fingertoppskänsla. Man vill bibehålla den höga journalistiska nivån även på de översatta språken, något som ofta kan komma att kräva transcreation, dvs. en friare form av kulturellt anpassad översättning. På Comactiva har dessa uppdrag genom åren kommit att bli en av våra främsta styrkor.

Uddeholm voestalpine High Performance Metals Sweden AB

Uddeholm är världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg. Det är ingen tillfällighet. I varje stålbit, i varje steg av processen, från råmaterial till slutprodukt, satsar Uddeholm hela sitt hjärta. Tekniken är viktig, kunskapen och produktutvecklingen likaså, men det handlar också om viljan och modet, kraften och framåtandan.

Det handlar om glöden inuti – om kärleken till stålet!

Uppdraget

När Uddeholms kärlek till stålet möter Comactivas kärlek till språket skapas global marknadskommunikation som det slår gnistor om. Uddeholm och Comactiva har samarbetat i olika former under snart två decennier kring en mängd olika kommunikationsprojekt, däribland kund- och interntidningar, print, webb och mycket mer.

Arbetsprov:

Länkar: Uddeholm – officiell webbplats

RBS

rbs-logoThe Royal Bank of Scotland (RBS) är den största internationella banken i Norden med totalt 160 medarbetare i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. RBS erbjuder finansiering och riskhantering, företagsrådgivning (M&A) och equities till de allra största nordiska företagen, finansiella institutionerna och offentliga parter.

Uppdraget

Comactiva översätter Release till engelska. Tidningen är en kvartalstidning från The Royal Bank of Scotland, Nordic Region, som distribueras till kunder, partners och medarbetare. Som vid översättning av alla kundtidningar kräver uppdraget stor fingertoppskänsla och god journalistisk förmåga.

Arbetsprov:

Länkar: RBS – officiell webbplats

Gunnebo AB

gunnebo-logoKoncernen tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till kunder med höga krav på säker kontanthantering, passagekontroll och tillträdeskontroll, intrångsskydd och brandskydd.

Uppdraget

Gunnebo och Comactiva samarbetar bland annat vid produktionen av tidningen Global, årsredovisningen, pressreleaser och kvartalsrapporter. Både språkgranskningar, konsultation och översättning till ett stort antal språk kan komma ifråga. Kunskap om branschen och mycket snabba leveranser är en viktig framgångsfaktor.

Arbetsprov:

Länkar:

Gunnebo AB – officiell webbplats