Översättningar inom transport och logistik

Transport av varor via järnväg, flyg, landsväg och till havs sker dygnet runt, året runt och för detta krävs översättningar som når många olika marknader världen över. Exempelvis speditionsföretag hanterar logistikfrågor både internt och externt, vilket ska kommuniceras gränsöverskridande. Fraktsedlar, varudeklarationer och kravspecifikationer behöver översättas och uppdateras.