Översättning av tekniska texter

Att översätta tekniska texter handlar inte bara om att kunna teknik inom en rad olika områden. Vi måste även känna till ert företags inriktning och vilken terminologi ni föredrar att använda i era översättningar. För att nå ett bra och långsiktigt resultat med översättningen är vår önskan att träffa så många berörda parter i en produktion som möjligt. Ett bra arbetssätt är att våra projektledare träffar er marknadsavdelning tillsammans med era ingenjörer eller tekniker för att diskutera hur just era målgrupper, samarbetspartners och agenter uttrycker sig. Utifrån detta påbörjas översättningen och termordlistor börjar byggas. Inom detta område översätter Comactiva manualer, produktkataloger, broschyrer, användarmanualer och instruktionsböcker.

Referenser