Tio språk du förmodligen aldrig har hört talas om. Del 8: Lincos

”Antingen är vi ensamma i universum eller så är vi det inte. Båda alternativen är lika skrämmande”. Citatet tillskrivs Arthur C Clarke, sci-fi-författaren av boken ”2001: a space odyssey”. Och nog ligger det något i det, det har minst sagt funnits ett intresse för frågan. Inte minst i Hollywood som rätt så årligen på ett eller annat sätt låter utomjordingar besöka jorden (och då oftast USA) i sina filmer. Språkfrågan har man i filmerna och böckerna då löst på olika sätt; E.T. lär sig ganska snabbt engelska och i ”Liftarens guide till galaxen” låter man en liten utomjordisk fisk översätta språken åt läsaren.

Allt detta är naturligtvis fiktion men det har inte hindrat människan från att faktiskt seriöst undersöka möjligheten att kommunicera med världsrymden. Som bekant är det matematik man främst tänker sig använda och ett av de språk som är ämnade för världsrymden är Lincos.

Hans Freudenthal – en stjärna
på rymdspråk

Det är kanske inte så konstigt att den nederländska matematikprofessorn Hans Freudenthal blev trött på mänskligheten och sökte sig till rymden i stället. Han var judisk överlevare från det nazist-ockuperade Nederländerna och sattes själv i arbetsläger en kortare tid innan han rymde och lyckades gömma sig tills dess att kriget tog slut. Därefter fortsatte han att undervisa i matematik och på 60-talet fullföljde han det projekt som han kom att bli mest känd för: skapandet av språket Lincos. Lincos är en förkortning för Lingua Cosmica — rymdspråk — och språket baseras på siffror och logik som låter ”läsarens” nivå höjas ett steg i taget tills dess att en språklig kommunikation har etablerats. Det intressanta med just Lincos är att det faktiskt är talat, till skillnad från många andra matematiska språk.

Språket väntar fortfarande på att få användas i praktiken men det räknas som en verklig milstolpe inom kommunikation och matematik. Lustigt nog blev emellertid Freudenthals avhandling om språket kritiserad just för att vara för svår att läsa. Freudenthals arbete är emellertid absolut relevant fortfarande och har fortsatt att utvecklas sedan det skapades.

Själv har jag tillräckligt mycket problem med att komma ihåg multiplikationstabellen, så jag sällar mig till dem som föredrar att hålla isår språk och matematik. Kanske föredrar utomjordingarna att ha det på det sättet också, vem vet?

Nästa gång: Varför ska man egentligen krångla till det med ett stort alfabet? Läs mer om Rotokas som har ett av minsta alfabeten i världen.

Vill du veta mer om Comactiva och våra språktjänster? Klicka på länken nedan.

www.comactiva.com

Källor:
https://www.lornebair.com/pages/books/31436/hans-freudenthal/lincos-design-of-a-language-for-cosmic-intercourse-part-i-all-published-anthony-oettingers-copy

http://spraktidningen.se/artiklar/2010/10/hej-rymden

https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/04/math-language-extraterrestrials/477051/