Webbtexter och digital information – översättning, anpassning och lokalisering

Om ditt företag har för avsikt att söka nya marknader är det ett viktigt strategiskt beslut att översätta webbplatsen. En flerspråkig webbplats förenklar kommunikationen i alla led, breddar marknader och genererar fler affärer.
Men att översätta och därefter underhålla en webbplats kan vara en kostsam investering. Då kan det vara värt att känna till att du kan spara en hel del tid och pengar på att från början ha en genomtänkt strategi för vilket innehåll som ska översättas och i vilka format.
En tät dialog med översättningsbyrån är en av nycklarna till ett smidigt projekt med lyckade resultat.
Rent generellt är det ofta en god idé att försöka hitta ett arbetsflöde där du först exporterar ut texten som ska översättas från ditt CMS (content management system) och sedan importerar in översättningarna på rätt plats. Då slipper du klippa och klistra in den översatta texten på rätt ställe från Officefiler och det blir mindre risk för att text som skulle översättas faller bort i hanteringen.

Att översätta webbtexter i praktiken

Det finns många olika sätt att hantera text från webben i praktiken. På Comactiva kan vi jobba med de flesta filformat. XLIFF, PO och XML är bara några få exempel. Om processen är ny för er så står vi gärna till tjänst med testfiler för att säkerställa att det tekniska funkar innan vi sätter igång översättningen. Texten kan till exempel exporteras till Word. Ett annat alternativ är att den extraheras till en xml-fil. En xml-fil är oftast kompatibel med den översättningsprogramvara som alla våra översättningar sparas i. Hör med ditt företags IT-avdelning eller er webbyrå om hantering av företagets webbinnehåll och möjligheterna att exportera. När vi får underlaget i xml kan vi också leverera översättningarna tillbaka i samma format. Fördelen med det är att filerna då enkelt kan importeras tillbaka på webben. Hör gärna av dig så berättar vi mer.

En annan fråga som ofta kommer upp i samband med webböversättning är hur uppdateringar av webben ska hanteras. En webbsida är ju ett levande material som justeras kontinuerligt, även efter att översättningarna är på plats. Fråga oss gärna om du vill ha tips på hur sådana uppdateringar hanteras bäst. I många fall kan man exportera ut artiklar för översättning i takt med att de tillkommer, och så kan de sedan publiceras på alla dina språk samtidigt. Välkommen att höra av dig till oss, så tar vi en diskussion kring hur vi kan hjälpa dig att göra just din webbsida ännu mer ”world wide”!

Referenser