Minnet sätts på prov hos Nordic Water

Stora mängder dokumentation kräver strukturerade arbetssätt för att inte bli spretig och oöverskådlig. Med noggrann minneshantering och god struktur blir texterna enhetliga och språket ständigt aktuellt och uppdaterat!

 

Hållbarhet, kretsloppstänk och hantering av stora volymer tillhör vardagen för Mölndals-baserade företaget Nordic Water Products AB. De har utvecklat system för vattenrening i över 50 år och deras teknologi används för att rena enorma mängder dricksvatten, avloppsvatten och vatten för industriellt bruk varje dag världen över. För att kunderna ska kunna använda deras tekniskt avancerade produkter på rätt sätt krävs omfattande manualer och produktinformation som behöver finnas tillgänglig på många olika språk.

 

Här kommer Comactivas vältrimmade processer för minneshantering väl till pass. Med hjälp av översättningsminnen kan stora mängder text återanvändas i översättningarna från produkt till produkt vilket sparar både tid och pengar för kunden. Rätt underhållet bidrar minnet till att informationen hålls enhetlig och pålitlig och att samma terminologi används över tid.

 

– För att verkligen hålla översättningsminnen och termbaser i toppskick har vi lagt in två extra steg i vår arbetsprocess, berättar Gabriella Rudström som är produktionsledare på Comactiva och kontaktperson för Nordic Water. När översättningen är klar skickar jag ut en tvåspråkig fil till kunden som går igenom texten och gör kommentarer och ändringar. Sedan går texten tillbaka till översättaren som ser till att ändringarna kommer in i kundens specifika översättningsminne. Översättaren lägger också in de ändrade termerna i termdatabasen så att den är uppdaterad inför nästa uppdrag. När allt detta är klart levereras texten till kunden!

 

Arbetssparande processer

Ulrika Winge, produktionsledare på Nordic Water, är väldigt nöjd med vad samarbetet med Comactiva har medfört för företaget.

 

– När vi bestämde oss för att anlita Comactiva för ett år sedan var det för att vi såg att det är ett företag som satsar på kvalitet och bryr sig om sina kunder. Nu har vi samarbetat i nästan ett år och det har fungerat jättebra, säger hon. Deras interna kvalitetsgranskning av översättningarna är väldigt bra och vi känner oss trygga med hur Comactiva hanterar minnen och databas. Överlag har samarbetet med Comactiva minimerat arbetsinsatsen för oss när det gäller översättningar då processen nästan går av sig själv.

 

Även Gabriella är nöjd med smidigheten i samarbetet.

 

– Jag brukar kalla Nordic Water för en mönsterkund. De är strukturerade och följer alltid samma arbetsprocess varje gång de beställer ett uppdrag vilket gör det väldigt enkelt att jobba med dem. Dessutom har vi haft samma kontaktperson hos varandra ända sedan starten, så vi har lärt oss vad den andra vill ha.

 

Det är just kombinationen av god minneshantering och dedikerad personlig service som gör att kvaliteten kan bli helt och hållet anpassad och utformad efter kundens behov. Det sitter i minnet – hos både människa och maskin!

Tillbaka till alla case