Transcreation för Brother: så gjorde vi

Vad är transcreation?
Transcreation skiljer sig från våra traditionella översättningsuppdrag på det sätt att anpassningen till målmarknaden är mycket mer omfattande. Graden av anpassning som krävs kan dock skilja sig mycket från fall till fall. En transcreation återger i grunden samma budskap som originaltexten, men formuleras med extra fokus på allt från språkliga nyanser till kulturella aspekter. En slarvig översättning av ett budskap kan i värsta fall förlora sin impact och till och med motverka sitt syfte på en annan marknad om man inte är noggrann. Med en genomtänkt transcreation får budskapet i sin omformulerade tappning större chans att nå önskad effekt på målmarknaden samtidigt som det ryms inom ramarna för det givna konceptet.

 

Så går det till
Följande transcreation-uppdrag fick Comactiva göra för Brother:
En annons skriven på engelska skulle anpassas till den svenska marknaden, men bedömdes tappa sin udd med en traditionell översättning. Vi började med att ta reda på var annonsen skulle publiceras och vilken målgrupp som skulle nås samt om det fanns specifika förutsättningar att ta hänsyn till. I det här fallet kunde bilden inte bytas ut, vilket satte ramen för vad vi hade att utgå ifrån. Utmaningen antogs och efter en tids kreerande kunde vi presentera ett antal förslag med olika grader av anpassning. Kunden fick sedan avgöra vilket förslag som passade bäst eller återkoppla om ytterligare förslag skulle tas fram. Resultatet blev den annons som visas här under.

 

 

Transcreation är en utmaning som kräver rätt kompetens, stor kreativitet och ett nära samarbete med uppdragsgivaren. På Comactiva har vi resurserna och erfarenheten som krävs för att lösa ditt uppdrag. Fråga oss gärna om du vill veta mer.

Tillbaka till alla case