Översättning och tjänster
Vi jobbar lokalt – och globalt

I Comactiva får du en flexibel språkpartner som lyssnar på ditt företags behov och förutsättningar. För att göra en bra källtext rättvisa är vi övertygade om att det är en betydande fördel att skapa översättningen i det land där språket officiellt talas. Kombinationen av att bära kulturen i sitt DNA och ha en fräsch, aktuell känsla för sitt modersmål ger de bästa förutsättningarna för oss och översättaren att förmedla ditt budskap på bästa sätt. Och det är denna övertygelse som ligger till grund för vår filosofi och vår affärsidé.

Några av våra områden

Miljö och återvinning
Att vår civilisation skyndar på den globala uppvärmningen råder det inte längre någon tvekan om och de flesta företag har idag en miljöpolicy som genomsyrar hela verksamheten. Comactiva översätter dessa policies till era lokala marknader och hjälper även till med översättning av hållbarhetsrapporter, miljödatablad och annan dokumentation som rör miljö och hållbarhet.

 

Arkitektur och samhällsbyggnad
Många projekt inom samhällsbyggnad inleds med tävlingar där bidragen omsorgsfullt presenteras i text och illustrationer. Comactiva har översatt tävlingsbidrag till ett flertal internationella byggnadsprojekt och översätter även white papers, byggnadsbeskrivningar, ritningar, prospekt och texter om samhällsbyggnad och inredningsarkitektur.

 

Teknik- och läkemedelsindustrin
Comactiva har lång erfarenhet från ett antal områden inom Life Science såsom teknik, medicin, biologi och bioteknik, och goda kunskaper om branschens specifika krav och behov när det kommer till språktjänster. Vi gör bland annat patientinformationer, bipacksedlar, vårdguider, white papers, utbildningsmaterial, pressreleaser, manualer, regulatory och säkerhetsdatablad. För detta har vi noggrant utvalda översättare med stor kunskap inom sitt översättningsområde.

 

Förpackningsindustrin

Förpackningen är idag nästan lika viktig som produkten den inrymmer och behovet av översättningar inom förpackningsindustrin är stort.

Comactiva hanterar alltifrån texter på flaskor, burkar, lastpallar och containrar till beskrivningar av tekniken bakom framställning av specialkartong för exklusiv choklad eller dofter.

 

Transport och logistik

Transport av varor via järnväg, flyg, landsväg och till havs sker dygnet runt, året runt och för detta krävs översättningar av dokumentation för många olika marknader världen över. Speditionsföretag hanterar logistikfrågor som ska kommuniceras gränsöverskridande. Handel, tullfrågor, varudeklarationer och kravspecifikationer behöver översättas och uppdateras. Allt det och mer därtill kan Comactiva hjälpa dig med.

 

Finanssektorn

Årsredovisningar, kvartalsrapporter, prospekt, pressreleaser och ekonomiska sammanställningar kräver översättare med specifik översättarkompetens. Våra översättare är väl insatta i ämnet och uppdaterade kring de senaste reglerna och termerna. Korrekt terminologi är avgörande och vi tillämpar alltid nära kommunikation med dig för bästa resultat på översättningen. Vi hjälper dig att boka upp översättare tidigt så att du kan få din översättning levererad utan dröjsmål när det väl är dags.

 

Tekniska sektorn
Att översätta tekniska texter förutsätter god kunskap om vilken terminologi ni föredrar att använda. För att nå ett bra och långsiktigt resultat träffar våra projektledare gärna era ingenjörer eller tekniker för att diskutera hur målgrupper, samarbetspartners och agenter uttrycker sig. Utifrån detta bygger vi upp termordlistor på aktuella språk. Mot denna stabila bakgrund översätter Comactiva användarmanualer, produktkataloger, broschyrer och instruktionsböcker.

Skogs- och pappersindustrin

Skogs- och pappersindustrin står för en betydande del av svenskt näringsliv. Den är starkt exportinriktad och av massa- och pappersproduktionen exporteras närmare 90 procent vilket gör Sverige till världens näst största exportör av den här typen av produkter. Behovet av översättningar är därför stort och under åren har vi samlat på oss gedigen erfarenhet inom denna sektor.

 

Försäljnings- och marknadsföringsmaterial

Är du en global aktör är det en stor konkurrensfördel om ditt material är anpassat och översatt för de marknader där ni finns representerade. Via vårt globala nätverk av översättare hjälper vi er att ge översättningarna samma budskap och känsla som originalen. Vi översätter texter för webb, broschyrer, prospekt, presentationer, kataloger och mycket mer.

 

Kund- och interntidningar

Kund- och interntidningar innehåller redaktionella texter som lyfter fram tjänster och produkter i syfte att stärka varumärket. Inte minst i stora internationella organisationer är det viktigt att översätta dessa texter med fingertoppskänsla. Den höga journalistiska nivån ska föras vidare till de översatta språken genom en friare form av kulturellt anpassad översättning. Dessa uppdrag har genom åren kommit att bli en av Comactivas främsta styrkor.

 

Livsmedelsbranschen

Livsmedel importeras och exporteras i stora mängder och för detta behövs nya översättningar kontinuerligt. Det kan vara produktinformation, förpackningstexter och innehållsförteckningar. Eller texter som ska användas i rent marknadsföringssyfte, som receptsamlingar eller kokböcker. Comactiva har under åren översatt mängder av material som är kopplat till livsmedelsindustrin och är redo att sätta tänderna i det du behöver hjälp med.

 

Litteratur och böcker

Traditionell trycksak eller digital utgåva – på Comactiva tar vi oss mer än gärna an översättningar av litteratur och böcker. Våra projektledare, översättare och redaktörer har lång erfarenhet av att hantera facklitteratur, kokböcker, inredningsböcker och skönlitteratur till otaliga språk. Översättningsarbetet innebär ett nära samarbete med produktionsbolag, publishingbyråer och ibland även direkt med författarna.

 

Webbtexter

En flerspråkig webbplats förenklar kommunikationen i alla led, breddar marknader och genererar fler affärer.

 

Att översätta och underhålla en webbplats är en långsiktig investering. Du kan spara en hel del tid och pengar på att från början ha en genomtänkt struktur för vilket innehåll som ska översättas och i vilka format.

 

Välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig att göra din webbsida till ett skyltfönster mot världen.

 

HR

Företag söker i allt större utsträckning kompetens från andra länder och då behöver mycket av den svenska information översättas till andra språk. Behovet av att översätta utbildningsmaterial, rapporter och eGuider visar en dramatisk ökning och vi på Comactiva har samlat på oss mycket kunskap inom detta område de senaste åren.